Resmi Gazete’de bugün (5 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler

– Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kurul Kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24468] Sayılı Kararı
Yargı Bölümü
Anayasa Mahkemesi Kararları

– Anayasa Mahkemesinin 7/12/2023 Tarihli ve E: 2021/125, K: 2023/213 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/38, K: 2024/25 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/69, K: 2024/27 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/110, K: 2024/35 Sayılı Kararı
İlan Bölümü
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir